Respect voor mens en milieu staat bij ons centraal.

Wie zijn wij en waar staan wij voor:

Over ons, de missie van de kringloopwinkel.

Wij zijn Alie en André Spoelstra en sinds maart 2017 eigenaar van Ecologisch Kringloopcentrum De KuubsKist.

Onze filosofie is dat de wereld ons slechts tijdelijk ter beschikking staat en dat we er dus verantwoord mee om moeten gaan, willen we onze kinderen een leefbare toekomst bieden. Hierbij is verantwoorde recycling en hergebruik van goederen een voorwaarde.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat we een plaats kunnen bieden aan mensen die op een respectvolle wijze mee kunnen bouwen aan deze filosofie. Dit betekend dat ze binnen ons bedrijf ervaring op kunnen doen in sociale en praktische vaardigheden . Waardoor ze op deze manier wellicht door te kunnen stromen naar een betaalde functie elders in de maatschappij.
Deze filosofie is samen te vatten in 3 basisprincipes: Duurzaamheid, Respect voor mens & milieu en Maatschappelijk ondernemen.

Duurzaamheid

Bij ons staat duurzaamheid hoog in het vaandel en dat zie je overal in terug. Van de biologische koffie en thee in ons gezellige koffiecafé tot het toiletpapier, het maximale hergebruik van goederen en de gerecyclede materialen die in het interieur gebruikt worden. De naam KuubsKist is afgeleid van de materialen waaruit ons interieur voor een groot deel is opgebouwd, n.l. zgn. kuubskisten. Deze kisten worden door boeren gebruikt voor de opslag en transport van aardappelen. Wij maken er displaykasten van.

De KuubsKist “Gewoon bijzonder!”

Over ons missie Kringloopwinkel Lemmer Friesland

Respect voor mens en milieu

Respect voor mens en milieu staat bij ons centraal. Door het recyclen en opnieuw beschikbaar stellen van gebruikte goederen geven we mensen met een kleine beurs gelegenheid om op een goedkope manier hun materiële leven in te richten. Daarnaast willen we het begrip duurzaamheid zover mogelijk integreren in onze bedrijfsvoering. Zo worden materialen zoals textiel, metaal, hout, glas e.d. die niet meer verkocht kunnen worden apart verzameld. Waardoor deze opnieuw verwerkt worden in diverse producten. Op deze manier maak je van afval, grondstoffen.

Maatschappelijk ondernemen

Wij vinden sociaal, maatschappelijk ondernemen belangrijk. Daarom willen we, zowel voor de klanten als voor onze medewerkers, een plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en op gelijkwaardige basis kunnen samenwerken. Goed met elkaar omgaan in een fijne sfeer! Respect voor de eigenheid van ieder mens is daarbij het belangrijkste uitgangspunt. Bij De KuubsKist werken mensen van uiteenlopende leeftijden en met diverse achtergronden. Alle medewerkers leveren op zijn of haar eigen wijze en naar eigen mogelijkheden een waardevolle, creatieve en gewaardeerde bijdrage.

Sociaal maatschappelijk ondernemen houdt voor De KuubsKist in dat wij ons inzetten om veilige en prettige arbeidsplaatsen te creëren, waar mensen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo kunnen werken. En van waaruit zij zich verder kunnen ontwikkelen en eventueel kunnen doorstromen naar een betaalde werkplek.

Beleving

De winkel heeft een heel eigen gezicht, waarbij de sfeer,  inspiratie en het thuisgevoel voor ons erg belangrijk zijn. De winkel is onze bron van inkomsten en zorgt voor de financiering van onze wijze van maatschappelijk ondernemen. Samen met het team van vrijwilligers proberen we iedere dag om je bezoek aan onze winkel tot een aangename belevenis te maken.

Onze missie is om je een inspirerende, verrassende en complete kringloopbeleving te bieden vanuit een ecologisch verantwoord perspectief. De kringloop als dagje uit! Lekker sneupen en inspiratie opdoen in de meest veelzijdige kringloopbeleving van Friesland.

Naast het kringloopcentrum als winkel zal er in de toekomst ook ruimte zijn voor workshops, exposities, demonstraties en allerhande culturele en creatieve uitingen. Houd hiervoor deze website en onze Facebookpagina in de gaten.