Hergebruik wordt steeds belangrijker, de aarde raakt uitgeput.

Je hebt het vast wel gehoord of gelezen, een miljoen soorten planten en dieren dreigen uit te sterven door de roofbouw die de mens op de aarde pleegt.

In de afgelopen honderd jaar zijn we steeds meer grondstoffen gaan gebruiken. We halen bijvoorbeeld 27 keer zoveel mineralen uit de bodem als aan het begin van de twintigste eeuw. De aarde heeft nu bijna anderhalf jaar nodig om de grondstoffen aan te vullen, die wij in een jaar verbruiken.

Hergebruik, wordt steeds belangrijker,kies voor kringloop

De wereldbevolking groeit en het aantal mensen met een hoger inkomen ook. Daardoor zal de vraag naar grondstoffen nog verder toenemen. Als iedereen zou leven als de gemiddelde Nederlander, hadden we 3,6 aardbollen nodig! De aarde raakt uitgeput en maken we haar onleefbaar voor onszelf en de generaties na ons.

Al die mensen maken dagelijks gebruik van grondstoffen voor hun voedsel, voor energie, materialen en producten.
Op dit moment legt onze vraag naar grondstoffen een te groot beslag op de aarde. Dat heeft een enorme negatieve impact op zowel de betaalbaarheid van ons dagelijkse leven, als op ons klimaat.

Nu gaat het meestal zo: We winnen grondstoffen, maken producten en gooien die na verloop van tijd weg. In een circulair systeem gebruiken we producten langer en zetten we grondstoffen steeds opnieuw in. Het ontwerp van producten is slimmer, zodat ze aan het einde van hun levensduur een nieuw leven kunnen beginnen: Als product, als onderdeel of als grondstof. Door slim ontwerp zijn reparatie, hergebruik en recycling makkelijker. Bovendien zorgt dit voor innovatie, nieuwe bedrijven en daarmee werkgelegenheid.

Wij, als kringloopwinkel, leveren een belangrijke bijdrage aan dit circulair systeem.

Door goederen bij ons in te leveren i.p.v. weg te gooien kunnen we de afvalberg aanmerkelijke reduceren. Wat betekend dat er minder afval vervoerd hoeft te worden en minder afval de verbrandingsovens ingaat wat weer goed is voor de CO2 uitstoot. Door herbruikbare goederen bij ons in te leveren hoeven ze niet opnieuw geproduceerd te worden wat weer goed is voor het gebruik van grondstoffen en dus weer goed is voor het klimaat.

Enkele voordelen van hergebruik zijn:

  • besparing op energie en ruwe grondstoffen;
  • vermindering van kosten voor het verwerken van vuilnis;
  • zorgt voor duurzame werkgelegenheid;
  • hergebruikte materialen en producten zijn minder kostbaar dan nieuwe;
  • oudere producten zijn soms beter geproduceerd dan moderne versies.
  • zorgt voor een schonere wereld