Certificaat maatschappelijk verantwoord ondernemer.

We zijn officieel erkend als maatschappelijk verantwoord ondernemer!

Wij vinden sociaal, maatschappelijk ondernemen belangrijk. Daarom willen we, zowel voor de klanten als voor onze medewerkers, een plek creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en op gelijkwaardige basis kunnen samenwerken. Respect voor de eigenheid van een ieder is daarbij het belangrijkste uitgangspunt. Bij De KuubsKist werken mensen van uiteenlopende leeftijden en met diverse achtergronden. Alle medewerkers leveren op zijn of haar eigen wijze en naar eigen mogelijkheden een waardevolle, creatieve en gewaardeerde bijdrage.

Sociaal maatschappelijk ondernemen houdt voor De KuubsKist in dat wij ons inzetten om veilige en prettige arbeidsplaatsen te creëren, waar mensen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo kunnen werken. En van waaruit zij zich verder kunnen ontwikkelen en eventueel kunnen doorstromen naar een betaalde werkplek.

Kijk ook op Instagram

Archief nieuws, kultuur en DIY